Internetový obchod BKP
Skryté menu

Levý sloupec

Kliknutím na položku obnovíte skryté menu

Prostřední sloupec

Pravý sloupec


ML 500 ml

226,- Kč

  • antikorozní ochranný prostředek na bázi syntetických voskových živic
  • pro nástřik dutin automobilových karosérií
  • součástí balení je aplikační hadička pro těžce dostupná místa
  • vyborné penetrační vlastnosti, snadno vzlíná do štěrbin a spojů, odkud vytěsňuje vlhkost
  • odolný vodě, solím, vysokým teplotám a mrazu
  • po zaschnutí vytvoří pružný film

Balení: 500 ml

Výrobek je podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Klasifikace směsi: Flam. Liq. 3 H226 - Hořlavá kapalina a páry;  STOT SE3 H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě; Aquatic Chronic 2 H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Signální slovo: VAROVÁNÍ. Obsahuje: benzínová frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká.

 


Přidat do košíku:

  • Kód: pml s
  • Přepravní hmotnost: 0.5kg
  • Výrobce: BKP GROUP, a. s.


Zákazníci, kteří si koupili toto zboží, objednávali také...

Copyright © 2020 BKP internetový obchod