Internetový obchod BKP
Skryté menu

Levý sloupec

Kliknutím na položku obnovíte skryté menu

Prostřední sloupec

Pravý sloupec

Jak tmelit?

Než poprvé smícháte tmel s tvrdidlem, ujistěte se, zda máte vše potřebné připraveno a na svém místě. Vždy použijte pouze nezbytně nutné množství materiálu, protože natužený nespotřebovaný materiál ztvrdne. Tmelit je nejlépe na čistý materiál zbavený všech starých nátěrů, mechanických nečistot a především mastnoty a prachu.

Staré nátěry přebruste až na podkladový materiál. Povrch odmastěte např. organickým rozpouštědlem, zdrsněte brusným papírem a zbavte prachu, rzi a vlhkosti. Většina polyesterových tmelů  má doporučený poměr smíchání s tvrdidlem 100 dílů tmelu : 2 dílům tvrdidla. Přidejte tedy ke každé polévkové lžíci tmelu zhruba 3 cm housenky tvrdidla. Intenzívně zamíchejte několik vteřin a dokonalé promíchání zkontrolujte rovnoměrným rozptýlením červené barvy tvrdidla v odlišně barevném tmelu.

Naneste špachtlí na opravované místo dostatečné množství tmelu. Doba zpracovatelnosti po natužení se pohybuje v řádech několika minut podle typu tmelu. Pokud je nerovnost větší, je vhodné použít kombinaci více tmelů (hrubší / jemnější), nebo tmelit ve více vrstvách vysokých zhruba 5 mm.

Po uplynutí doby vytvrzení a odvětrání rozpouštědel v řádech desítek minut podle typu tmelu přebruste povrch jemnějším smirkem. Nyní se můžete rozhodnout, zda přistoupíte již k finálnímu nátěru. Pokud chcete snížit savost a dosáhnout vysoké rovinnosti opravovaného povrchu, je vhodné použít na tmel plnič nebo stříkací tmel.

Po skončení práce nezapomeňte na očištění pracovních pomůcek dříve, než dojde k vytvrzení tmelu. Doporučujeme polyesterové ředidlo nebo nitroředidlo C6000.

Copyright © 2021 BKP internetový obchod